slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

Integrovaná strategie území MAS: Mosty k budoucnosti

ZÁKLADNÍM strategickým dokumentem je ISU, která je stále živým dokumentem, nejdéle po dvou letech je hodnoceno její naplňování a je průběžně aktualizována. Vznikala v pracovních skupinách a týmech, o její jednotlivé priority nadále pečují pracovní skupiny se svými stálými garanty. Můžete také kdykoli zaslat své podněty a připomínky, navrhnout nové aktivity a úpravy. Cíle ISÚ můžeme naplňovat jednak metodou LEADER v programech LEADER PRV, LEADER ČR i krajskými podporami, jednak vlastními aktivitami a i s podporou z dalších evropských a fondů.
Místní akční skupina je ale i neziskovým subjektem usilujícím o rozvoj venkova dalšími projekty, vzděláváním, napomáhá přísunu financí do regionu a podněcuje vzájemné mezisektorové partnerství mezi podnikateli, veřejnou správou a neziskovým sektorem. Spolupráce je nejen hlavní metoda realizace strategie, ale i klíč k budoucímu rozvoji a úspěšnosti společných projektů.
Náplní strategie je i vzdělávání jednotlivých aktérů celého procesu, a to zejména pro to, aby impulsy, náměty a projekty přicházely zdola, z území. Aby území MAS rostl potenciál a aktivní žadatelé nebyli nuceni podřizovat venkov nerespektujícím pravidlům shora daných vizí o rozvoji.

  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes