slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

Integrovaná strategie území MAS: Mosty k budoucnosti

ZÁKLADNÍM strategickým dokumentem je ISU, která je stále živým dokumentem, nejdéle po dvou letech je hodnoceno její naplňování a je průběžně aktualizována. Vznikala v pracovních skupinách a týmech, o její jednotlivé priority nadále pečují pracovní skupiny se svými stálými garanty. Můžete také kdykoli zaslat své podněty a připomínky, navrhnout nové aktivity a úpravy. Cíle ISÚ můžeme naplňovat jednak metodou LEADER v programech LEADER PRV, LEADER ČR i krajskými podporami, jednak vlastními aktivitami a i s podporou z dalších evropských a fondů.
Místní akční skupina je ale i neziskovým subjektem usilujícím o rozvoj venkova dalšími projekty, vzděláváním, napomáhá přísunu financí do regionu a podněcuje vzájemné mezisektorové partnerství mezi podnikateli, veřejnou správou a neziskovým sektorem. Spolupráce je nejen hlavní metoda realizace strategie, ale i klíč k budoucímu rozvoji a úspěšnosti společných projektů.
Náplní strategie je i vzdělávání jednotlivých aktérů celého procesu, a to zejména pro to, aby impulsy, náměty a projekty přicházely zdola, z území. Aby území MAS rostl potenciál a aktivní žadatelé nebyli nuceni podřizovat venkov nerespektujícím pravidlům shora daných vizí o rozvoji.

  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes