slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla na počátku roku 2007. Sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic.
Za účasti veřejnosti jsme vytvořili společnou vizi Venkov nad Orlicí v roce 2015. Postupně jsme zformovali společnou strategii regionu, abychom se stali úspěšnými žadateli v programu LEADER 2007-13.
Metodu LEADER, jako úspěšný nástroj rozvoje venkova, naplňujeme podporou projektů, projekty spolupráce s jinými MAS, vzděláváním a podněcováním dalších společných projektů.

Co je to MAS?

Správným překladem bychom asi dospěli k výrazu Skupina pro místní akce. Místní akce jsou zamýšleny jako akce a aktivity rozvoje venkova v místě. Nejde tedy o pozůstatek historického akčního výboru. Ani o rej masek ani o masové shromáždění a dokonce ani o souvislost s masem.
Ale předpis už je jaký je, tak nehledejme zrovna v tomto inovace.
Jinak inovativní přístupy k rozhýbání venkovských komunit a inovativní přístup k řešení nedostatků jsou MAS a programu LEADER právě vlastní.
 
 
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes