slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Orgány MAS

Místní akční skupina z řad svých členů volí orgány, které určují směřování společné strategie, rozhodují o členech a projektech, hospodaří s prostředky a zastupují MAS navenek. Orgány MAS jsou orgány dobrovolné, právně zastupuje navenek MAS statutární orgán o.p.s.

Valná hromada MAS
Je nejvyšším shromážděním MAS a smlouvou mezi členy a o.p.s. a statutem jsou jí dány základní pravomoci, schvaluje Statut o.p.s., volí zástupce do orgánů a závazně navrhuje o.p.s. osoby do jejich orgánů. Valnou hromadu tvoří zástupci všech členů, vždy silou jednoho hlasu. Rozhodnutí jsou přijímána zejména po dosažení konsensuálního řešení.


Programový výbor
PV je maximálně desetičlenný orgán, který řídí proces tvorby a realizace strategie, aktivně se podílí na úspěšné realizaci a schvaluje programové dokumenty MAS.
Členy PV je max. 10 zástupců členů volených valnou hromadou MAS.
 
Jan Pažin - Město Choceň
Eva Nepokojová - Obec Výrava
PhDr. Yvona Ronzová - RYCON Consulting s.r.o.
Pavel Chalupa - Pavel Chalupa
Miloš Švec - Miloš Švec
Ing. Lenka Vondrušková - PRO ŠTĚNKOV, o.s.
Iva Jelínková - Kostelecký okrašlovací spolek
Iveta Tomšová - Město Kostelec nad Orlicí
 

Monitorovací výbor
Úkolem MV je sledovat naplňování strategie, zapojení veřejnosti do plánovacích a realizačních procesů a monitorovat dopady strategie. Členy MV jsou 3 zástupci členů volení valnou hromadou MAS.
 
Ing. Josef Vanický - Ing. Josef Vanický

 
Výběrová komise
Úkolem VK je připravovat hodnoticí kriteria Fichí a hodnotit projekty ve výzvách MAS dle SPL. Má 10 členů a může mít jednoho náhradníka zastupujícího při zaujatosti jednoho z členů.
 
Miloslav Absolon - Obec Libníkovice
Ing. Mgr. Marie Kršková - Obec Orlické Podhůří
Ing. Zdeněk Praus - Městys Častolovice
Eva Králová - Obec Albrechtice nad Orlicí
Aleš Zeman - Aleš Zeman
Jan Bělka - Ondřej Podstavek
Ing. Jaroslav Krupička - UNIMONT, s. r. o.
Ing. Marta Susová - Ing. Radek Sus
Ing. Kateřina Jindrová - Kamínek-centrum pro rodinu, z.s.
Jan Půlpán - Paleta Oucmanice
 
 
Ředitel/manažer MAS
Ředitel je jmenován Správní radou OPS a plní roli manažera MAS, vede sekretariát a zajišťuje chod MAS i OPS.
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes