slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

Strategický plán LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ

Na zasedání Valné hromady MAS v Podlesí dne 9.10.2008 byl schválen Strategický Plán LEADER MAS NAD ORLICÍ. Konečné znění některých kapitol zejména ve vztahu k dalším dokumentům MAS a k nově nastalým faktům (volené orgány aj.) byly na základě pověření Valnou hromadou schváleny Programovým výborem jako orgánem pověřeným přípravou a realizací SPL.

 


SPL s názvem LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ je dokument, který jsme podali do konkurenčního boje s jinými MAS. Z celkového počtu zhruba 80 jich bude vybráno jen 32. Bude-li nám hodnocení přát, budeme v našem území realizovat LEADER - program malých projektů a spolupráce.

 

Aktualizace Strategického plánu LEADER

NEJVĚTŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ pro naplnění cílů ISÚ je v současné program LEADER PRV a to formou podpory projektů a realizací spolupráce. V současnosti připravujeme aktualizaci STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO LEADER. Do konce roku 2010 se můžete zasadit o jeho novou podobu, můžete ovlivnit, které podpory budou možné, aby odpovídaly i Vašim záměrům.


  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes