slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Proměny v naší škole

"Proměny v naší škole" - dvouměsíční projekt, který jsme vyhlásili v rámci našich projektů  MAP  Kostelecko a Vysokomýtsko.

Projektem Proměny v naší škole jsme chtěli motivovat žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média. Vaše role v projektu by měla být pouze podpora žákům při práci na jejich projektu.

Cílem projektu bylo aktivizovat žáky základních škol k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve své škole či jejím přilehlém okolí. Mohli nechat popustit uzdu fantazii a kreativitě žáků, aby navrhli něco dobrého pro sebe a své spolužáky,aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, co by chtěli zlepšit nebo změnit. Zapojení žáci měli spolupracovat jako tým-

Cílem mělo být, abykonečná podoba projektu měla dlouhodobý charakter a aby byla finanční podpora použita k nákupu hmotné věci, kterou budou moci žáci využívat. Aby se mohlo do samotné realizace projektu zapojit co nejvíce žáků.

Projekt byl inspirovaný projektem komenský2020.cz

Projekt měl své vyvrcholení v pondělí 28. března 2022, v den výročí 430 let od narození J. A. Komenského. Do kina v Borohrádku přijeli prezentovat své projekty proměny žáci z 8 ákladních škol. Za každou školu přijelo 3 - 20 žáků, kteří prezentovali svůj projekt - prezentací, písní, 3D modelem zahrady. Z dětí bylo vidět nadšení, kus práce, kterou na tom odvedly.

Díky zapojení do projektu a prezentaci svých projektů proměn na slavnostním zakončení obdrželi všechny zapojené školy finanční podporu na realizaci svých projektů.

Zapojené školy Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Masarykova ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí, Církevní základní škola Borohrádek, Základní škola a mateřská škola Zálší, Základní škola Týniště nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Lípa nad Orlicí a Základní umělecká škola Choceň.


Zpět
  KALENDÁŘ
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes