slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Proměny v naší škole

"Proměny v naší škole" - dvouměsíční projekt, který jsme vyhlásili v rámci našich projektů  MAP  Kostelecko a Vysokomýtsko.

Projektem Proměny v naší škole jsme chtěli motivovat žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média. Vaše role v projektu by měla být pouze podpora žákům při práci na jejich projektu.

Cílem projektu bylo aktivizovat žáky základních škol k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve své škole či jejím přilehlém okolí. Mohli nechat popustit uzdu fantazii a kreativitě žáků, aby navrhli něco dobrého pro sebe a své spolužáky,aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, co by chtěli zlepšit nebo změnit. Zapojení žáci měli spolupracovat jako tým-

Cílem mělo být, abykonečná podoba projektu měla dlouhodobý charakter a aby byla finanční podpora použita k nákupu hmotné věci, kterou budou moci žáci využívat. Aby se mohlo do samotné realizace projektu zapojit co nejvíce žáků.

Projekt byl inspirovaný projektem komenský2020.cz

Projekt měl své vyvrcholení v pondělí 28. března 2022, v den výročí 430 let od narození J. A. Komenského. Do kina v Borohrádku přijeli prezentovat své projekty proměny žáci z 8 ákladních škol. Za každou školu přijelo 3 - 20 žáků, kteří prezentovali svůj projekt - prezentací, písní, 3D modelem zahrady. Z dětí bylo vidět nadšení, kus práce, kterou na tom odvedly.

Díky zapojení do projektu a prezentaci svých projektů proměn na slavnostním zakončení obdrželi všechny zapojené školy finanční podporu na realizaci svých projektů.

Zapojené školy Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Masarykova ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí, Církevní základní škola Borohrádek, Základní škola a mateřská škola Zálší, Základní škola Týniště nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Lípa nad Orlicí a Základní umělecká škola Choceň.


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes