slideshow
Propagace MAS
slideshow
Diskový podmítač - Horáček Lhoty u Potštejna
slideshow
Dopravní hřiště v Chocni
slideshow
IT kompetence ZŠ a MŠ Sruby
slideshow
Kuchyň Borohrádek
slideshow
Mobiliář na akce - SH - ČMS SDH Libřice
slideshow
Vybavení MŠ Rviště
slideshow
Vybavení pro kulturní akce - ZUŠ Choceň
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  Finské školství – svoboda, odpovědnost a důvěra

V rámci projektu MAP II. – jsme v posledním březnovém týdnu s pedagogy a řediteli MŠ a ZŠ z regionu Vysokomýtsko a Kostelecko, podnikli vzdělávací exkurzi do Finska. Cílem bylo vidět i zažít finské školství v praxi a zjistit informace o studiu a přípravě budoucích pedagogů.  V programu proto byla návštěva univerzity v Tampere a mateřské i základní školy v Kangasale.

 

V podstatě hned po přistání na nás dýchla pohoda a klid, která prostupuje vším. Celá společnost – nejen oblast školství – žije v klidném, stabilním prostředí. Je založena na svobodě, důvěře, volnosti a zodpovědnosti každého jednotlivce. Děti jsou od útlého věku v takovém duchu vychovávány.

   Frontální výuka není žádoucí. Učitel spíše děti doprovází a vede hodně ke spolupráci. Netrvá na tom, že musí sedět v lavicích. Mohou konzultovat svůj postup se spolužákem, přecházet po třídě. Učitel zadá, co budou řešit a nechá žáky samostatně pracovat, přičemž mnohdy využívá i prostory chodeb. Žáci nejsou zbytečně stresováni množstvím testů ani ústním zkoušením.

   Mobilní telefony jsou zakázané, děti je při příchodu do školy vypínají a mohou je opět zapnout buď na vyzvání učitele, nebo při odchodu ze školy.

 

   Vztahy škola, stát, zřizovatel, rodiče, žáci. Vše je založeno na důvěře, svobodě, volnosti a zodpovědnosti každé instituce, každého jedince. Ředitel je jmenován do funkce na stálo. Škola se soustředí pouze na vzdělávání. Pokud se ve škole projednávají otázky vzdělávání žáka s rodiči, je prakticky vždy žák přítomen. Ve výuce není důležitá soutěživost, ale spolupráce, zodpovědnost a podpora. Kontrolní mechanismy v celé oblasti takřka nejsou, nebo jsou pouze minimální,  ať už na úrovni pedagog – žák; ředitel – pedagog; zřizovatel – ředitel. Učení, je ponecháno v kompetenci učitelů a dětí, učitelé nejsou kontrolováni ani ředitelem ani školní inspekcí (která ve Finsku neexistuje). Zřizovatel i management školy jsou tu pro podporu učitelů. Škola je financována zřizovatelem (obec), učebnice a pomůcky jsou k dispozici všem dětem zdarma stejně jako jídlo. Stát hradí výukové materiály a programy na PC (materiály jsou zdarma, licence se kupují), které jsou v celém Finsku koncepčně jednotné, liší se pouze v drobnostech. Veškerý provoz školy má na starosti zřizovatel.

 

Realizační tým MAP


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes