slideshow
Propagace MAS
slideshow
Zařízení sociální péče Choceň
slideshow
Charita Třebechovice p. O.
slideshow
Choceň - lávka
slideshow
Kostelec nad Orlicí
slideshow
Oucmanice Paleta
slideshow
Běstovice workout
slideshow
ZŠ Borohrádek
slideshow
Církevní ZŠ Borohrádek
slideshow
Farma u řeky Orlice
slideshow
Vysoký Újezd
slideshow
Chlenská uzenina
  VÝZVY PRO VÁS
  MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY
Podpořené projekty
Komunitní projekty
Sociální služby v regionu
  MAP Vysokomýtsko
  MAP Kostelecko

  „PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ“

     Srdečně zveme

 

 

Neziskové organizace, místní spolky,.. pracující s dětmi a mládeží

 

 na seminář

 

ZAPOJENÍ ORGANIZACÍ DO PROJEKTU

„PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ“

 

Seminář se bude konat v Kosteleckých Horkách 57

13.3.2018 od 16:30 hod.

 

 

Možné podporované aktivity:

-        Projektové dny v klubovně či mimo klubovnu,

-        Vzdělávání vedoucích kroužků,

-        Kluby: klub demokratického občanství; badatelský klub; klub praktických dovedností,

-        Sdílení zkušeností mezi organizacemi

 

 

Délka projektu 36 měsíců, předpokládané zahájení realizace projektu 1.9.2019, v případě schválení projektu MŠMT.

 

 

Dále proběhne diskuze nad dalšími možnosti podpory neziskového sektoru za strany NAD ORLICÍ, o.p.s.

 

Podrobné informace na www.nadorlici.cz.

 

 

 Prosíme o potvrzení účasti na martina.lorencova@nadorlici.cz, tel: 733 351 657, ideálně do 11.3.2019.

 

 Text výzvy

 Specifická pravidla - podrobně popsány náplň a podmínky jednotlivých šablon.

 

Povinné přílohy pro partnery projektu:

 

Prohášení o souladu s pravidly

Čestné prohlášení

Kalkulačka partner

Principy partnerství

Prohlášení o přijatelnosti

Prokázání vlastnické struktury

Zkušenosti s prací s cílovou skupinou

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpět
  KALENDÁŘ
Nejsou publikovány žádné akce.
  RYCHLÝ KONTAKT

NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

 

Bc. Martina Lorencová

ředitelka MAS

martina.lorencova@nadorlici.cz

tel: 733 351 657

 

IČO: 27513823

Bankovní spoj.: 1188544329/0800

Datová schránka: yrp3wes